Proje Açıklaması

Aile Dizimi

Aşağıdakilerle sınırlı olmayan pek çok problemde
Aile Dizimine başvurabilirsiniz… Çalışmalarımızdan bireysel ya da grup terapi şeklinde faydalanabilirsiniz…
(burda olmayan konular için danışınız..) Belli başlı konular şunlardır:
Aile içi çatışmalar
Psikolojik problemler
Ölümcül ya da kalıcı hastalıklar
Miras problemleri
Kardeşler arasındaki problemler
Çözümsüz ve tekrar eden sorunlar
İlişki problemleri
Boşanma
Boşanamama
Kürtajlar, düşükler, çocuk kayıpları
Göçler
Ailede savaşa katılmış atalar
Ailede yaşanmış şiddet, cinayet vakaları, ağır suçlar
Para ve İşle ilgili problemler
İflaslar, büyük mal kayıpları
Evlatlık verilmeler, karmaşık aile yapıları
anne ile ya da baba ile bağlantıda kopkluklar

Diğer problemler…