Proje Açıklaması

Temel Dinamikler Seminer Kampı

(1 Gece Konaklamalı )

Seminerlerdeki konularla ilgili dizim egzersizleri ve uygulamalar yapılacaktır

Teori ve Pratik bilgilerin ve uygulamaların yanı sıra meditasyon ve farkındalık çalışmaları da yapılacaktır.

Seminerlerimiz herkesin katılımına açıktır. Özellikle aşağıdaki rollerin ne anlama geldiğini ve insan ilişkilerini yöneten temel prensipleri anlamak için harika bir çalışmadır.

Seminerimiz başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir çalışmadır. Tamamıyla Erdoğan Şemsiyeci’nin yarattığı bir sistemik öğretim modeline dayanmaktadır. Aile Dinamikleri Akademisi’nin özgün eğitimidir.

Seminerdeki Bazı konu başlıkları

– Anne olmak
– Baba olmak
– Çocuk olmak
– Sevgili olmak
– Eş olmak
– İş arkadaşı olmak
– Hastalıklarla ilişkiler
– Atalarla ilişkiler
– İnsanlar arası denge modelleri
– İnsanlar arası ilişkileri yöneten ilkelerin açılımları

 • Ailenin Temel Dinamikleri

 • Anne Baba Çocuk İlişkisi Dinamikleri

 • Evlilik ve İlişki Dinamikleri

 • Hastalık ve Sağlık Dinamikleri

RANDEVU AL

Temel Dinamikler Seminer Kampı-2 
(1 Gece Konaklamalı )

Seminerlerdeki konularla ilgili dizim egzersizleri ve uygulamalar yapılacaktır

Teori ve Pratik bilgilerin ve uygulamaların yanı sıra meditasyon ve farkındalık çalışmaları da yapılacaktır.

Seminerlerimiz herkesin katılımına açıktır. Özellikle aşağıdaki rollerin ne anlama geldiğini ve insan ilişkilerini yöneten temel prensipleri anlamak için harika bir çalışmadır.

Seminerimiz başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir çalışmadır. Tamamıyla Erdoğan Şemsiyeci’nin yarattığı bir sistemik öğretim modeline dayanmaktadır. Aile Dinamikleri Akademisi’nin özgün eğitimidir.

Seminerdeki Bazı konu başlıkları

– Para kimdir?
– Para neden kaybedilir
– İş hayatında başarı
– Travma nedir
– Travmanın kökenleri
– Kuşaklar arası Travma
– Türkiye’nin kuruluş kodları
– Türkiye’nin öncesinde ne vardır?
– Türkiye’nin gücü nerededir?
– Aile Enerjileri Yöntemi nedir?
– Aile Enerjileri Yöntemi Nasıl Uygulanır?
– Aile Enerjileri Yöntemi Nerelerde Uygulanır?

* Köklerle bağları şifalandırmak
* İnsan olmanın en temel dinamiklerini keşfetmek
* Yoğun bir farkındalık ve biliniçlenme
* Kendini ve aile bağlarını anlamada eşi benzeri olmayan bir keşif fırsatı
* Meditasyon , eğitim ve terapi buluşması
* Aktif ve pasif meditasyonlar
* Nefes çalışmaları
* Seminerler
* Bireysel ve sistemik (aile kökleri) özgürlük süreci

KİMLERE TAVSİYE EDİYORUZ?

– Yaşamında köklü bir değişime hazır olanlar
– Yaşamsal konularda destek ihtiyacı olanlar
– Hayatının dönüm noktasında olanlar
– Çocukları için doğru desteği vermek isteyen ebeveynler
– Gerçeklerle uyumlu hale geçmek isteyenler
– Hakikat yolunda ilerlemek isteyenler
– Kendi davranış ve duygularını anlamak isteyenler
– Çözümsüz problemlerini geride bırakmaya hazır olanlar
– Aile Dinamikleri Akademisi öğrencileri
– Aile Dinamikleri uygulayıcısı olmak isteyenler

KİMLERE TAVSİYE ETMİYORUZ?

– Macera arayanlar
– Gündelik sorunlarına çözüm arayanlar
– Hakiki ve geri dönüşümü olmayan değişimlere hazır hissetmeyenler

 • Para, İş Hayatı Dinamikleri

 • Türkiye’nin Temel Dinamikleri

 • Travma Dinamikleri

 • Aile Enerjileri Yöntemi

RANDEVU AL
Aile Enerjileri Eğitimi
(5 saatlik Eğitim)

Aile Dizim yöntemi grup çalışması olarak ya da bireysel seans olarak bir terapist yahut uygulayıcıyla birlikte yapılır.

Normal koşullarda Aile Dizimi yönteminden kişi kendi başına ve kendisine uygulama yaparak yararlanamaz.

Aile Enerjileri Yöntemi EFT yani duygusal özgürleşme teknikleri ve Aile Dizimi’nin ideal bileşimi olarak bu engeli ortadan kaldırıyor.

Bu yöntemi öğrenerek seminer sonunda kendi aile sisteminizdeki atalarınızla sistemik meselelerinizi çalışabilir olacaksınız.

Sadece çalışabilir olmakla kalmayıp uygulamaları yapıp tamamlayacak olursanız büyük sıçramalara çözüm olarak hayatınıza girebilecektir.

Bu yöntemi başka hiçbir yerde ve kimse öğretmemektedir. Tamamıyla kendine has ve özel olan yöntemin eğitimini sadece biz vermekteyiz.

Eğitimlerimizin içeriği olarak Aile Enerjileri çalışma kitabı dijital olarak verilmektedir.

Bu kitapta kendi aile sisteminizdeki aşağı yukarı herkesle çalışma şansınız olacaktır. Bu kitaptaki uygulamalar sistemli bir biçimde atalarımızla sağlıklı bağlar kurmak üzerine hazırlanmıştır.

Bu harika eğitim ile kendinizi iyileştirmek ve sistemik bağlarınızı şifalandırmak mümkün olacak.

Yaşamınız boyunca hayatınızın her alanında bu yöntemi kullanma şansınız olacak

KİMLER KATILABİLİR?

Seminer(ler)imiz herkese açıktır gelmek için herhangi bir sebebe dahi ihtiyaç yoktur; insan olarak tüm diğer insanlarla ilişkilerin doğasını anlama niyeti yeterlidir. Herkese tavsiye edilebilecek bir çalışmadır. Sonuçta aklı başında olan ve kendi adına karar verebilecek herkes katılabilir.

RANDEVU AL
Anne Destek Seminerleri 

Anne Destek Seminerleri haftada bir yapılan seminerlerle iki ay sürmektedir.

Toplam sekiz seminerden oluşmaktadır.

Her grupta minimum 10, maksimum 15 kişilik sınıf mevcudu olmaktadır.

Çalışmalar kapalı grup şeklinde olacaktır. Her çalışmada aynı sınıf arkadaşları ile devam edilecektir.

Her seminer 5 saat sürmekte ve toplamda 40 saatlik bir çalışma yapılmaktadır.

Destek seminerlerimizi tamamlayan anneler yahut anne adaylarına katılım sertifikası verilmektedir.

Seminerlerde Ne yapacağız?

Annelik hem içgüdüsel yanları olan hem de öğrenilmesi gereken yönlere sahip muazzam bir deneyimdir.

Annelik, bir kadının annesinden ve kadın atalarından bilinçli-bilinçsiz aldığı her şeyi içerir, ancak onunla sınırlı değildir.

Annelik sürekli gelişim gösteren ve sürekli güncellenen bir kimlik olmak zorundadır. Aksi taktirde hayat gelişemez ve ilerleyemezdi.

Bu sebepledir ki, annesinden öğrendiğinin ötesine geçip, rastlantısal olarak bilinçsizce ondan edindikleriyle yetinmeyen anneleri ya da anne adayları için evrensel annelik prensiplerini öğretiyoruz. Bu prensipler ile anneliğin nelerden olumsuz etkilendiğini ve nelerin anneye ve çocuğa güç verdiğini keşfediyoruz.

Anneler için olası faydaları:

 • Anne çocuk arasındaki dinamikleri öğrenmek
 • Anneliğin sorumluluklarına sahip çıkmak
 • Çocuk(lar)la doğru sınırları keşfetmek
 • Çocuğun yaşına göre anneliği nasıl sınırlamak gerektiğini fark etmek
 • Doğru iletişimi önleyecek donanıma sahip olmak
 • Çocukların yaşadıkları problemlere nasıl yaklaşılacağını anlamak
 • Doğrudan yaşanmakta olan dinamik dengesizlikleri keşfedip çözüme kavuşturmak
 • Anne olarak diğer annelerden destek almak
 • Anne olarak profesyonel destek almak
 • Sürekliliği olan destek sayesinde davranışsal değişiklikleri hayata geçirmek
RANDEVU AL

Para ve Finansal Sorunları Aşmak Seminerleri
(6 saatlik dizim çalışması)

Dizim Çalışmalarımızda İş Hayatındaki Dinamikleri ve Para ile olan ilişkilerimizi hangi ilkelerin yönettiğini öğretiyoruz.

Yaşamınızda temel ihtiyaçlarımızın giderilmesi bizim için en önemli unsurdur. Bu hayattan ne alacağımızı ve ne vereceğimizi en net biçimde iş hayatında görürüz.

Bu nedenle iş hayatı ve para düzenlerini algılamak çok temel bir ihtiyaçtır.

Neden para kazanır ya da kaybederiz?

Nasıl başarılı olur ve başarıyı ne şekilde tecrübe ederiz?

Tüm bunlar ve daha fazlası için bu semineri tavsiye ederiz.

SEMİNER İÇERİĞİ
-Para ne demektir?
-Para kimden aldığımız şeydir?
-Para ile ilişkimiz kiminle ilişkiyi temsil eder?
-Olayların temsilcisi olarak Para

İŞ HAYATI VE ORGANİZASYON DİZİMLERİ YAPILACAK

-İş hayatında ve her türden organizasyonda hangi prensipler
geçerlidir
-İş yeri ile sahibinin ilişkisi nasıldır?
-Organizasyona özgü aidiyet ilkeleri nelerdir?
-Başarı benim neyim olur?

SİSTEMİK YAKLAŞIMIN POTANSİYELİ
-Şirketlerin yaşamsal döngülerini uzatmak
-Daha verimli organizasyonlar oluşturmak
-Gizli kalmış etkilerin açığa çıkarılması
-Geçmişteki hataların bedellerini minimize etmek
-Potansiyel ürünlerin katkısını önceden anlamak
-Problemin hakiki sebeplerini tespit edebilmek
-Birleşme, satın alma gibi büyük hareketlerin olası etkilerini
öngörmek
-Rasyonel ve analitik olarak anlaşılamayan etkileri anlamak ve
iyileştirmek

RANDEVU AL

Mutlu İlişkiler Seminerleri 
(6 saatlik dizim çalışması)

Evlilik ve İlişki Dizimleri

– İlişki kurmak neden gereklidir
– İlişki kurmak olgunlaşmaya giden yoldur
– Evlilik ve yeni sistem kurmak
– Denge prensibinin açılımı
– İlişkiyi ne bozar?
– Sevgi düzenleri kurmak
– Önceki ilişkilerin önemi
– İlişkilere kimler dahildir?
– İlişkilerin bitirilmesi
– Karşılıklı onurlandırmanın önemi
– Ebeveynlerin ilişkilere etkisi
– İlişki kuramamanın sebepleri
– İlişkileri yürütememenin sebepleri
– İlişkileri bitirememenin sebepleri
– İlişkilerde özgürlük meselesi

Çalışmalarımızda dizimlerle büyük bir farkındalık ve dönüşüm mümkün olmaktadır.

 • Evli çiftler

 • Evlenecek çiftler

 • ilişkilerinde mutlu olmak isteyenler

 • İlişkilerinde sorun yaşayanlar

 • Mutluluğunu artırmak isteyenler

 • İlişkiye girmekte sorun yaşayanlar

RANDEVU AL